Học tiếng Anh: Hãy hỏi lại nếu bạn không chắc

Nếu không hỏi lại người bạn Mỹ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được cách diễn đạt thú vị liên quan đến từ "try".

Thầy giáo Quang Nguyen chia sẻ kinh nghiệm nhỏ trong sử dụng tiếng Anh.

Trong một bữa ăn, tôi và người bạn Mỹ nói về chuyện gia đình:

Quang Nguyen (QN): I am trying my best to make her happy.

American friend (AF): You should try, but don't be trying.

QN: Do you mean that I should not try ALL THE TIME?

AF: No, be trying has another meaning. Be trying someone means make someone angry.

QN: Really? Why is there such an expression?

AF: Do you know the expression "try someone's nerve" or "try someone's patience"? To be trying someone has the same meaning with those expression, which means that you make someone angry or mad at you.

QN: Thank you for the new expression. So what you mean is "I should try to make her feel happy, but should not make her mad"? Wow

AF: Yes, that's right.

hoc-tieng-anh-hay-hoi-lai-neu-ban-khong-chac

Tôi học được một cách diễn đạt hoàn toàn mới trong tiếng Anh. Cách nói "to be trying someone" có nghĩa là làm cho ai đó tức giận, có lẽ liên quan tới cụm từ "try someone's nerve" hoặc "try someone's patience".

Trong đoạn giao tiếp vừa rồi, rõ ràng là nếu tôi không hỏi lại để "confirm" về nghĩa, tôi đã hiểu sai ý của người bạn Mỹ và không học được cách diễn đạt thú vị. Dù sao đi nữa, học các lớp nghĩa trong ngôn ngữ cũng là học được một nét văn hóa hay, điều này với tôi rất thú vị. Tôi coi nó là "make fun while talking" – làm cuộc nói chuyện trở nên thú vị.

Vậy, khi giao tiếp với người bản xứ, các bạn đừng ngại nếu không hiểu một cách diễn đạt - "expression" - nào đó của họ; đừng giả bộ - "assume" - là mình biết nếu bạn nghi ngờ. Hỏi lại là một cách để học, và cũng khiến câu chuyện giữa 2 người thú vị hơn.

Quang Nguyen