Cơ sở khoa học

111dermatoglyphics3
  • DERMATOGLYPHICS - Sinh trắc học Dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ.
  • Phương pháp Sinh trắc học Dấu vân tay phân tích mật độ dày đặc, độ dài – ngắn, các khúc quanh, hình dạng của vân tay, … để phân tích chỉ số TFRC và các năng lực tiềm ẩn của não bộ.
  • Vân Da Tay được cấu tạo bởi những lớp đệm da tay, bao gồm phần Biểu Bì, Trung Bì và Hạ Bì. Phần Trung Bì có liên kết mật thiết với não bộ.
  • Các vân da tay sẽ phóng to theo tuổi tác. Tuy nhiên các cấu trúc mô sẽ không thay đổi.

DẤU VÂN TAY CÓ SỰ LIÊN KẾT TRỰC TIẾP VỚI NÃO BỘ

  • Dấu vân tay được khởi tạo ở thai nhi vào giai đọan từ 13 đến 19 tuần tuổi và được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ 2 DẤU VÂN TAY TRÙNG NHAU

  • Kể cả trường hợp sinh đôi cùng trứng. Xác suất hai cá nhân có dấu vân tay trùng nhau lên tới 1/64 tỷ.

DẤU VÂN TAY VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG THAY ĐỔI

  • Trừ những tác động nghiêm trọng từ môi trường.