Sinh trắc vân tay là gì?

Là chương trình Sinh trắc vân tay 4.0 mới nhất hiện nay, được kết hợp công nghệ 4.0 có bản quyền sáng chế của Mỹ và được phát triển bởi viện nghiên cứu sinh trắc vân tay đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Duy nhất tại Việt Nam có các chương trình/ khóa học/ứng dụng điện thoại để chăm sóc khách hàng sau sinh trắc để sử dụng và tối ưu các kết quả có được.

Áp dụng kiến thức và công nghệ tiên tiến và sinh trắc vân tay với đầy đủ các chứng nhận.

Đội ngũ Tham vấn viên Tuệ Nhân chuẩn mực và được đào tạo chuyên môn có chứng chỉ của Viện nghiên Cứu Sinh trắc vân tay. Tất cả Tham vấn viên đều thấm đượm giá trị cốt lõi của Tuệ Nhân.

Leave Comments

0898 772 779
0898 772 779